direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied 2012, wijziging 2013-2 (Lebbenbruggedijk 5 Borculo)
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.WPBGB20130002-0100

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het wijzigingsplan Buitengebied 2012, wijziging 2013-2 (Lebbenbruggedijk 5 Borculo) van de gemeente Berkelland;

1.2 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.WPBGB20130002-0100 met de bijbehorende regels;

1.3 verbeelding:
  • a. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2012, wijziging 2013-2 (Lebbenbruggedijk 5 Borculo)' bestaande uit de kaart met tekeningnummer NL.IMRO.1859.WPBGB20130002-0100;
  • b. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2012, wijziging 2013-2 (Lebbenbruggedijk 5 Borculo )';

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Toepassingsverklaring

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

2.1 Toepassingsverklaring verbeelding

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' van de gemeente 'Berkelland, zoals vastgesteld op 26 juni 2013, overeenkomstig de wijze, zoals vervat in de verbeelding behorende bij onderhavig wijzigingsplan.

2.2 Toepassingverklaring regels

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' van de gemeente Berkelland, zoals vastgesteld op 26 juni 2013, van toepassing, met dien verstande dat in de bijlage: 'Tabel Bedrijven' zoals genoemd in artikel 6.1 onder a' van artikel 6 de volgende regel als volgt wordt verwijderd/doorgehaald:

Code   Adres en plaats   Soort voorziening   Milieucategorie   SBI-2008 VNG mil.zon  
sb - 129   Lebbenbruggendijk 5 (Borculo)   Tuincentrum- hoveniersbedrijf   2, 3.1   016.3, 4752  

Hoofdstuk 3 Slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan Buitengebied 2012, wijziging 2013-2 (Lebbenbruggedijk 5 Borculo).