direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

1.3 Leeswijzer

In de toelichting komen na deze inleiding aan de orde:

• de ontstaansgeschiedenis van LSG Rentray te Rekken en het landschap en een beschrijving van de bestaande situatie (Hoofdstuk 2);

• een weergave van het relevant ruimtelijk beleid van het rijk, de provincie, het waterschap, de regio en de gemeente (Hoofdstuk 3);

• een beschrijving van de toekomstige ontwikkelingen van de instellingen (Hoofdstuk 4);

• een beschrijving van de voorgenomen ontwikkeling, gebaseerd op het stedenbouwkundig plan 'Rentray Rekken' (Hoofdstuk 5);

• een beschrijving van de omgevingsaspecten die mede bepalend zijn voor de ontwikkeling van het plangebied (Hoofdstuk 6);

• een plan voor verevening (Hoofdstuk 7);

• een onderbouwing van de uitvoerbaarheid van het plan, gebaseerd op de economische uitvoerbaarheid, het vooroverleg en de inspraak (Hoofdstuk 8);

• een toelichting op het juridisch systeem en de plan opzet (Hoofdstuk 9).