direct naar inhoud van 3.3 Regio
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

3.3 Regio

Regionale Structuurvisie Achterhoek

Centraal in het ontwikkelingsbeeld van de Achterhoek staat dat de regio de kenmerkende landschappelijke verschillen in de toekomst wenst te behouden en te versterken of te herstellen. De regio is van mening dat de verschillen in landschapstypen de belangrijkste identiteitsdrager van de Achterhoek vormt.

Het gaat daarbij niet om terug te keren naar het verleden, maar om het opdoen van inspiratie uit het verleden bij de toekomstige inpassing van nieuwe ontwikkelingen. De karakteristieken van deze landschapstypen bieden aanknopingspunten voor de inpassing van nieuwe ontwikkelingen. Uit analyses van het landschap is gebleken dat indien de landschappelijke inbedding wordt verzekerd, het achterhoekse landschap nog bijzonder veel functies kan absorberen. Deze landschappelijke inbedding van nieuwe ontwikkelingen vormt de kern van het ruimtelijk beleid.

Tevens is het streven het landelijk gebied vitaal en 'levend' te houden. Daarbij is ook de zorg voor het landschap die door de landbouw werd en wordt vervuld door het verder teruglopen van de landbouw een belangrijk aandachtspunt. Het is daarom ongewenst nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied per definitie onmogelijk te maken.

Plan

Dit plan voorziet in het concentreren van Rentray Rekken. Doordat er voor de nieuwe locatie rekening gehouden is met het inpassen in het landschap, is het passend binnen het regionale beleid.