direct naar inhoud van 8.5 Zienswijzen
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

8.5 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan 'Panovenweg Dr. Slotlaan' heeft van 1 juni 2010 tot en met 12 juli 2011 ter inzage gelegen. In die periode zijn 9 schriftelijke zienswijzen ontvangen.

De zienswijzennota is te vinden in Bijlage 11 en geeft een overzicht van de indieners van zienswijzen, de inhoud van de zienswijzen, de beoordeling ervan en de eventueel daaruit voortvloeiende wijzigingen. De zienswijzen zijn als bijlage integraal opgenomen in deze nota.

Tegen dit ontwerpplan konden gedurende de bovengenoemde periode van zes weken zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen worden in deze nota beoordeeld. Dan stellen wij de gemeenteraad voor het bestemmingsplan 'Panovenweg Dr. Slotlaan' gewijzigd vast te stellen. Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage met een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State in Den Haag. In deze zienswijzennota wordt aangegeven wat er wordt gewijzigd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen.