direct naar inhoud van 8.4 Resultaten inspraak
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

8.4 Resultaten inspraak

Op grond van artikel 2 van de gemeentelijke inspraakverordening heeft het bestemmingsplan 'Panovenweg Dr. Slotlaan' met ingang van 21 juli tot 21 september voor iedereen ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. In totaal zijn 6 inspraakreacties ingediend.

Op grond van artikel 5 van de gemeentelijke Inspraakverordening wordt ter afronding van de inspraak een eindverslag opgemaakt. Het eindverslag bevat in elk geval:

a. een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

b. een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk zijn ingebracht;

c. een reactie op deze zienswijzen, waarbij met reden omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

De beantwoording van de inspraakreacties zijn te vinden in Bijlage 10.