direct naar inhoud van 2.2 Functionele structuur
Plan: Eibergen, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPEBG20110004-1000

2.2 Functionele structuur

De terreinen liggen allemaal aan de belangrijke uitvalswegen van Eibergen: de Groenloseweg, de Borculoseweg en de Kiefteweg. De ontwikkeling van het plangebied is goed af te lezen in de huidige functionele structuur. Gezien de relatief late ontwikkeling van de terreinen is sprake van eenduidige functies per terrein. Functiemenging komt nauwelijks voor en de milieucategorie├źn zijn duidelijk afgestemd op de omliggende bebouwing.

De strook langs de Groenloseweg, Vrijersmaat is een gebied met meer gemengde functies. Het gebied is niet aan te merken als een bedrijventerrein aangezien hier vooral detailhandelsbedrijven en kantoren zijn gevestigd.

Daar waar sprake is van overgangen naar het buitengebied zijn groenstroken aangelegd ten behoeve van de landschappelijke inpassing.