direct naar inhoud van 2.3 Deelaspecten ruimtelijke structuur
Plan: Eibergen, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPEBG20110004-1000

2.3 Deelaspecten ruimtelijke structuur

De ruimtelijke structuur op bedrijventerreinen wordt bepaald door de functionaliteit. Voor een bedrijventerrein is het vooral van belang dat het logisch is ingedeeld en dat sprake is van een goede ontsluitingsstructuur.

De bedrijventerreinen van Eibergen vertonen een grote variëteit in bebouwing. Op het terrein De Mors is sprake van een heldere stedenbouwkundige opzet, bij De Jukkenbarg en De Kiefte is hiervan minder sprake.

Het gebied De Mors ligt in het noordwesten van Eibergen tussen de Borculoseweg en de Berkel. In het oosten grenst het gebied aan het park De Maat. Midden door het bedrijventerrein loopt een voormalig spoordijkje dat het terrein in tweeën deelde. Op dit dijkje ligt nu een voet- en fietspad naar de overzijde van de Berkel. Het gebied ten oosten van het tracé van de oude spoorlijn is bekend als het KTV-terrein. Hier is een nieuw woongebied ontwikkeld. Het gebied ten westen van deze lijn staat bekend als De Mors. Bebouwing en wegen op De Mors liggen in een orthogonale structuur waarvan de richting bepaald is door het tracé van de voormalige spoorlijn. De bebouwing is voornamelijk voorzien van platte daken met een grote verscheidenheid aan materiaal- en kleurtoepassingen.

Het gebied De Jukkenbarg ligt ten westen van Eibergen aan de rand van de bebouwde kom. Op het bedrijventerrein is sprake van een concentratie van bedrijfsgebouwen aan de Kiefteweg en de Olde Eibergsedijk. De bebouwing is divers en stamt uit verschillende perioden. Er staan hallen met platte daken, zadeldaken en boogvormige daken. Aangezien het terrein wordt omringd door het buitengebied, heeft het terrein een zeer groen karakter. De bebouwing vertoont geen samenhang.

Het bedrijventerrein De Kiefte ligt in het landelijk gebied ten zuiden van Eibergen. Het terrein ligt langs de Twenteroute (N18) en is daarop ontsloten. Het bedrijventerrein heeft geen duidelijke structuur. Ook door dit gebied liep vroeger het spoortracé. De structuur van het later gerealiseerde bedrijventerrein is er echter nauwelijks door bepaald. De bebouwing heeft veelal platte daken.

Het terrein De Kiefte IV is een nieuw, nog deels uit te geven bedrijventerrein. Grote delen zijn nog onbebouwd. Aangezien het grenst aan het landelijk gebied is bij het ontwerp van het terrein rekening gehouden met de landschappelijke inpassing. De bestaande watergang de Kievitsgoot is met de bestaande houtopstanden leidend geweest voor de stedenbouwkundige opzet. De bedrijfspanden die reeds zijn gerealiseerd zijn voorzien van platte daken.

De Vrijersmaat is het bebouwingslint aan de Groenloseweg ten noorden van bedrijventerrein De Kiefte. In dit lint is sprake van een menging van functies. Zo zijn hier zowel detailhandelsbedrijven als kantoren gevestigd. De bedrijven presenteren zich naar de Groenloseweg. Een parallelweg verzorgt de ontsluiting.