direct naar inhoud van 7.4 Ambtshalve wijzigingen
Plan: Eibergen, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPEBG20110004-1000

7.4 Ambtshalve wijzigingen

  • a. De tekst van de toelichting en regels van het voorontwerpbestemmingsplan Eibergen, Bedrijventerreinen 2011 is op enkele punten aangepast aan het meest recente gemeentelijke Handboek Bestemmingsplannen. Inhoudelijk is hierdoor niets veranderd;
  • b. Aan de toelichting is toegevoegd een paragraaf over de cultuurhistorische aspecten van het plangebied;
  • c. Aan de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn twee bepalingen toegevoegd op basis waarvan het bevoegd gezag, onder voorwaarden, kan afwijken van de regels. Het gaat hier om de afwijkingsmogelijkheden voor 'volumineuze detailhandel' en 'ondergeschikte detailhandel'.