direct naar inhoud van 7.5 Resultaten ter visielegging van het ontwerp-bestemmingsplan
Plan: Eibergen, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPEBG20110004-1000

7.5 Resultaten ter visielegging van het ontwerp-bestemmingsplan

Het Ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Bedrijventerreinen 2011, heeft van 1 februari 2012 tot en met 13 maart 2012 ter inzage gelegen. De gemeente heeft gedurende de periode van terinzagelegging drie zienswijzen ontvangen.

De Zienswijzennota Ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Bedrijventerreinen 2011 geeft een overzicht van de indieners van zienswijzen, de inhoud van de zienswijzen en de beoordeling ervan. De beoordeling geeft aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen.
De nota is als bijlage 6 bij de toelichting gevoegd.

Besluit tot vaststelling
Het bestemmingsplan Eibergen, Bedrijventerreinen 2011 is op 26 juni 2012 door de gemeenteraad van Berkelland (ongewijzigd) vastgesteld. Voor de inhoud van het besluit wordt verwezen naar de tekst van het bijgevoegde Vaststellingsbesluit