direct naar inhoud van 5.1 Algemeen
Plan: Haarlo, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPHLO20090015-1000

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de voorkomende functies in het bestemmingsplan worden geregeld. Deze regeling, die voor bestaande functies beperkte mogelijkheden biedt is overwegend conserverend van aard. In het algemeen wordt gesteld dat het huidige gebruik van gronden en gebouwen de basis is voor dit onderdeel van het plan. Dit bestemmingsplan behoudt in belangrijke mate de ruimtelijke situatie. Daarnaast biedt dit plan voor de bestaande situatie kaders voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat.

Naast de regeling voor het bestaande gebruik is het uitgangspunt dat voor de bedrijfsactiviteiten in relatie met de omringende woningbouw geen verslechtering ontstaat. In ieder geval geldt het "stand-still"-principe, met een voorkeur voor een vermindering van de (woon)milieubelasting.

Dit bestemmingsplan maakt voor Haarlo geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.