direct naar inhoud van 8.2 Overleg
Plan: Haarlo, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPHLO20090015-1000

8.2 Overleg

Er is vooroverleg volgens artikel 3.1.1 Bro gepleegd met de volgende instanties:

Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, VROM-inspectie, Vitens, KPN, Gasunie en Liander (voorheen NUON).

De provincie heeft op 2 maart 2011 bericht dat de bestemmingsplannen Woongebieden van lokale aard zijn. GS zien daarom geen reden hierover advies uit te brengen.

Het Waterschap Rijn en IJssel (mail van 16 juni 2011) en de VROM-inspectie (mail van 27 april 2011) hebben bericht dat zij geen opmerkingen hebben.

Aanpassing voorontwerpbestemmingsplan

Nee.