direct naar inhoud van 4.4 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

4.4 Archeologie en cultuurhistorie

Berkelland beschikt over een Archeologische Beleidskaart en een monumentenlijst (rijks- en gemeentelijke monumenten). Ook heeft in 2011 een inventarisatie van de belangrijkste cultuurhistorische waarden van Berkelland plaatsgevonden in de vorm van een Cultuurhistorische beschrijving. Deze zal in 2012 worden afgerond. Dit bestemmingsplan is een conserverend plan en maakt geen nieuwe of ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Er vinden geen veranderingen plaats voor wat betreft de cultuurhistorische waarden (landschap, archeologie en monumenten). Daarom is geen aanvullend cultuurhistorisch onderzoek nodig.

Archeologie
Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een Quickscan Archeologie opgesteld. Dit rapport is bijgevoegd als bijlage 6.

Volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Berkelland geldt voor het grootste deel van het bedrijventerrein te Borculo een middelmatige en lage archeologische verwachting (gele en groene zones, AWV 8, 9 en 10). Een deel van het terrein Overberkel kent een hoge archeologische verwachtingswaarde (AWV 6).

Er bevinden zich zes bekende archeologische vindplaatsen verspreid over de bedrijventerreinen (rode stippen, AWG categorie 3).

Conform het gemeentelijk Handboek Ruimtelijke Plannen zijn voor deze aangetroffen (verwachtings)waarden de volgende dubbelbestemmingen opgenomen:

dubbelbestemming   code   categorie   beleidskaart  
Waarde- Archeologische Verwachting 1   WR-AV1   AWV 6   (>100 m² en > 0,4 m)  
Waarde- Archeologische Verwachting 2   WR-AV2   AWG 3
AWV 8  
(>100 m² en > 0,3 m)  
Waarde- Archeologische Verwachting 3   WR-AV3   AWV 9, 10   (> 2.500 m² en > 0,3 m)  

Aangezien het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, is geen separaat archeologisch onderzoek nodig.

Cultuurhistorie en monumenten
In het plangebied bevinden zich geen gebouwde monumenten (gemeentelijke of rijksmonumenten). Ook uit de Cultuurhistorische beschrijving komen voor dit gebied geen andere bijzondere waarden naar voren.