direct naar inhoud van 7.1 Resultaten inspraak
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

7.1 Resultaten inspraak

De procedure tot vaststelling van een bestemmingsplan is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. Daarin is aangegeven, dat de gemeente waar nodig overleg over het plan moet voeren met verschillende instanties, voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing verklaard (zienswijzenprocedure).

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Borculo, Bedrijventerreinen 2011' heeft van 23 november 2011 tot en met 3 januari 2012 ter inzage gelegen. Op 1 december 2011 is een inloopavond georganiseerd over dit plan in het gemeentehuis van Berkelland.

Na het voorontwerp ligt het ontwerpbestemmingsplan met aanpassingen ter inzage. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan kunnen gedurende een termijn van 6 weken zienswijzen worden ingediend. Na afloop van deze termijn beoordeelt de gemeente de zienswijzen.
De gemeenteraad stelt daarna het bestemmingsplan 'Borculo, Bedrijventerreinen 2011' vast.