direct naar inhoud van 7.4 Resultaten ter visielegging van het ontwerp-bestemmingsplan
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

7.4 Resultaten ter visielegging van het ontwerp-bestemmingsplan

Het Ontwerpbestemmingsplan Borculo, Bedrijventerreinen 2011, heeft van 25 april tot en met 5 juni 2012 ter inzage gelegen. Gedurende die periode konden zienswijzen worden ingediend.
De gemeente heeft gedurende de periode van terinzagelegging twee schriftelijke zienswijzen ontvangen. Er zijn geen mondelinge zienswijzen ingediend.

De 'Zienswijzennota Ontwerpbestemmingsplan Borculo, Bedrijventerreinen 2011' geeft een overzicht van de indieners van zienswijzen, de inhoud van de zienswijzen, de beoordeling ervan en de eventueel daaruit voortvloeiende aanpassingen.
De nota is als bijlage 7 bij de toelichting gevoegd.

Besluit tot vaststelling
Het bestemmingsplan Borculo, Bedrijventerreinen 2011 is op 11 september 2012 door de gemeenteraad van Berkelland gewijzigd vastgesteld. Voor de inhoud van het besluit wordt verwezen naar de tekst van het bijgevoegde Vaststellingsbesluit.