direct naar inhoud van 7.3 Resultaten inspraak
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

7.3 Resultaten inspraak

Er is één schriftelijke inspraakreactie ingekomen

Samenvatting zienswijze
Indiener stelt, dat vóór 5 januari 2012 tegen het voorontwerpbestemmingsplan kon worden gereageerd. Het voorontwerpbestemmingsplan bepaalt, dat mag worden gebouwd tot 2,5 meter van de zijdelingse terreingrens. Toenemende activiteiten van de kringloopwinkel nu en mogelijk in de toekomst vergen meer uitbreidingsruimte voor winkel, werkplaats en opslag aan de oostzijde van het gebouw tot aan de zijdelingse terreingrens. De hoogte van de uitbreiding wordt aangepast aan de hoogte van de bestaande bebouwing en luifel. Voor de containers naast het gebouw is een uitbreiding van de luifel nodig.

Reactie gemeente

Het bestemmingsplan lag tot en met 3 januari 2012 ter inzage. De zienswijze is tijdig ingediend en uit dien hoofde ontvankelijk. Het bestemmingsplan “Borculo, Bedrijventerreinen 2011” is een conserverend bestemmingsplan. De afstand van 2,5 meter tot de zijdelingse terreingrens is overgenomen uit het geldende bestemmingsplan “Industrieterrein Borculo 1982”. Door het opnemen van de minimumafstand tot de zijdelingse terreingrens wordt de bereikbaarheid van het terrein door hulpdiensten gewaarborgd (veiligheidsredenen).Daarnaast is er geen sprake van een concreet bouwplan. Er is in het kader van dit bestemmingsplan geen reden om het verzoek te honoreren

Gevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan: neen.