direct naar inhoud van Artikel 7 Water
Plan: Buitengebied, Landgoed Oldenhorst Ruurlo 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20110027-1000

Artikel 7 Water

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een poel;
  • b. waterhuishoudkundige voorzieningen.

met daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde en voorzieningen, zoals duikers en beschoeiingen.

7.2 Bouwregels

Op de tot Water bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming.

7.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 2,50 m;