Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

Artikel 5 Tuin

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. tuin, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;
  2. erkers ten dienste van de aangrenzende bestemming 'Wonen';
met daarbijbehorende:
  1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  2. voorzieningen, zoals wegen, paden en parkeervoorzieningen.
5.2 Bouwregels
Op de voor 'Tuin' aangewezen gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.
5.2.1 Gebouwen
Voor een gebouw gelden de volgende regels:
  1. alleen toegestaan zijn erkers en wel ten dienste van de directe uitbreiding van de woning;
  2. de erker mag alleen worden gebouwd aan de voorgevel van de woning;
  3. de diepte van de erker mag niet meer dan 1,50 m bedragen;
  4. de bouwhoogte van de erker mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte mag worden verhoogd tot maximaal 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen.