Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

1.1 Aanleiding en doel

Aanleiding is de bedrijfssanering van bosbouwbedrijf en caravanstalling Mensink aan de Van Bevervoordestraat 18-20 in Gelselaar in de gemeente Berkelland. Als gevolg van deze sanering zal de milieusituatie in het dorp verbeteren.
Het plan is om op de vrijgekomen locatie een kleinschalige woonzorgaccommodatie met 10 woonzorgeenheden, een zorgcentrum met een flexibele invulling van de woonzorgfunctie en twee vrijstaande woningen te bouwen.
Volgens het geldende bestemmingsplan is dit niet mogelijk. Dat is de reden dat voorliggend bestemmingsplan gemaakt wordt.