Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

1.2 Situering en begrenzing plangebied

 
Het plangebied ligt in het noordelijk deel van Gelselaar (gemeente Berkelland) aan de Van Bevervoordestraat. Aan de west-, zuid- en oostzijde wordt het gebied omgeven door dorpse bebouwing die hoofdzakelijk uit woningen bestaat. De noordzijde van het plangebied is de grens van de bebouwde kom van Gelselaar, het plangebied grenst hier aan agrarisch gebied.
 
Ligging van het plangebied in Gelselaar (bron: risicokaart.nl)
 
Het plangebied bestaat uit de percelen, kadastraal bekend onder gemeente Geesteren, sectie I, nummers 932, 1098, 1381, 1566, 1568 en 1569 (gedeeltelijk). Het plangebied een oppervlakte van circa 9.000 m2.