Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

1.3 Geldend bestemmingsplan

1.3.1 Gelselaar Dorp, 2010
 
Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Gelselaar, Dorp 2010' (NL.IMRO.1859.BPGSL20090014-1000) van de gemeente Berkelland. Het plan is op 18 januari 2012 onherroepelijk geworden. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de volgende enkelbestemmingen:
  • Agrarisch met waarde - Landschap;
  • Bedrijf;
  • Tuin;
  • Wonen
Naast de enkelbestemmingen gelden drie dubbelbestemmingen:
  • Waarde - Archeologie 2;
  • Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1;
  • Waarde - Cultuurhistorie.
Verder geldt ter plekke van de bestemming Bedrijf een gebiedsaanduiding Wro-zone.
 
Uitsnede uit de verbeelding van het bestemmingsplan Gelselaar, Dorp 2010 (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
1.3.2 Strijdigheid
 
Het bouwplan is strijdig met alle geldende bestemmingen. Om het plan te kunnen realiseren dienen de bestemmingen 'Bedrijf' en 'Agrarisch met waarden - Landschap' te worden gewijzigd in 'Maatschappelijk' en 'Groen'. Ook de bestemmingen 'Tuin' en 'Wonen' kunnen niet worden gehandhaafd op de locaties waar zij nu gelden. In dit bestemmingsplan komen zij echter wel weer terug.
1.3.3 Uitspraak Raad van State
 
Op 18 januari 2012 vernietigde de Raad van State het besluit van de raad van de gemeente Berkelland van 5 april 2011 tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Gelselaar, Dorp 2010' voor zover dat het plandeel betreft dat de bestemming 'Bedrijf' aan het perceel toekent (zaaknummer 201106975/1/R20).