Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

1.4 Opzet van de toelichting

 
In de eerste hoofdstukken van deze toelichting komt alle beschikbare informatie over het plangebied aan bod. Hoofdstuk 2 beschrijft de bestaande situatie en historische ontwikkelingen van het plangebied. Hoofdstuk 3 bestaat uit een beschrijving van het plan. In hoofdstuk 4 wordt het voor het bouwplan relevante wettelijk- en beleidskader beschreven. De relevante milieu en omgevingsaspecten worden in hoofdstuk 5 beschreven. Hoofdstuk 6 omvat de juridische planopzet en in hoofdstuk 7 en 8 wordt de economische en maatschappelijke haalbaarheid besproken.