Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

3.1 Inleiding

 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van het plan gegeven door in te gaan op de ruimtelijke structuur, de landschappelijke inpassing en het bouwprogramma voor de herinrichting van het plangebied.