Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

4.6 Conclusie

 
Het bouwplan sluit aan op het relevante ruimtelijke beleid van zowel het rijk als de provincie Gelderland en de gemeente Berkelland. Het bouwplan geeft invulling aan de provinciale zoekzone stedelijke functies en landschappelijke versterking, zoals vastgelegd in het provinciale streekplan en de gemeentelijke structuurvisie. De invulling van deze zoekzone is uitgewerkt in de verschillende woonvisies. De bouw van zorgeenheden is passend binnen dit beleid.
 
Daarnaast geldt dat van het streekplan Gelderland 2005 het plangebied op de overgang tussen het 'bebouwd gebied' in het zuidelijke en het 'waardevolle landschap' in het noordelijk deel ervan ligt. In het deelgebied 'overig bebouwd gebied' wordt met de uitplaatsing van het bedrijf Mensink Bosbouw een milieuknelpunt opgelost en tevens het aanzicht van het beschermd dorpsgezicht verbeterd.
In het deelgebied 'waardevol landschap' wordt met het plan de overgang naar het essenlandschap ten noorden van het dorp gecreëerd. Daarnaast wordt het landschap door middel van een nieuw groengebied in het dorp gehaald en ontstaat vanaf de Van Bevervoordestraat een nieuwe zichtlijn het landschap in, zoals dat op verschillende andere plekken in het dorp ook het geval is. De ruimtelijke kwaliteit van het dorp en het 'waardevolle landschap' neemt daardoor toe.