Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

8.4 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen 2 april tot en met 14 mei 2013. Er is één zienswijze binnengekomen . De reactie hierop is verwoord in de separate zienswijzennota. Deze is als bijlage opgenomen bij dit bestemmingsplan.