Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

8.3 Inspraakreacties

 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 7 november 2012 tot en met 18 december 2012 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen inspraakreacties ingekomen.