direct naar inhoud van Artikel 4 Tuin
Plan: Geesteren, Meiweg 19-21 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPGTR20100003-1000

Artikel 4 Tuin

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;
  • b. erkers ten dienste van de aangrenzende bestemming 'Wonen';

met daarbij horende:

  • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • d. voorzieningen.
4.1.2

De gronden zijn tevens bestemd voor de realisatie van minimaal 2 parkeerplaatsen per woning, met dien verstande dat het aantal parkeerplaatsen binnen de bestemming 'Wonen', zoals bedoeld in artikel 6.1.2, meetelt voor dit aantal.

4.2 Bouwregels

Op de voor 'Tuin' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

4.2.1 Gebouwen

Voor een gebouw gelden de volgende regels:

  • a. uitsluitend toegestaan zijn erkers en wel ten dienste van de directe uitbreiding van de woning;
  • b. de erker mag uitsluitend worden gebouwd aan de voorgevel van de woning;
  • c. de diepte van de erker mag niet meer dan 1,5 m bedragen;
  • d. de bouwhoogte van de erker mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte mag worden verhoogd tot maximaal 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte maximaal 1 m mag bedragen.