direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Geesteren, Meiweg 19-21 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPGTR20100003-1000

Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten, pleinen en voet- en fietspaden;
 • b. markten;
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. picknickplaatsen;

met daarbij behorende:

 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • g. fietsenstallingen;
 • h. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 • i. water;
 • j. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • k. ondergrondse afvalvoorzieningen;
 • l. speelvoorzieningen;
 • m. bermen;
 • n. groenvoorzieningen.
5.2 Bouwregels

Op de voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

5.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt dat de hoogte maximaal 8 m mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 6 m bedragen.