direct naar inhoud van REGELS
Plan: Neede, Centrum 2011, herziening 2020-1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPNDE20200004-0100

REGELS

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Neede, Centrum 2011, herziening 2020-1 (Kerkplein 10) met identificatienummer NL.IMRO.1859.BPNDE20200004-0100 van de gemeente Berkelland;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPNDE20200004-0100.gml met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 moederplan

het bestemmingsplan "Neede, Centrum 2011", bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPNDE20110009-0100.gml met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.4 verbeelding:
  • a. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan Neede, Centrum 2011, herziening 2020-1 (Kerkplein 10) bestaande uit de kaart met tekeningnummer NL.IMRO.1859.BPNDE20200004-0100;
  • b. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan Neede, Centrum 2011, herziening 2020-1 (Kerkplein 10);

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Herziening bestemmingen

2.1 Herzien van het bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan herziet het bestemmingsplan "Neede, Centrum 2011", zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPNDE20110009-0100 en vastgesteld door de raad van de gemeente Berkelland op 26 juni 2013, kenmerk 19, overeenkomstig de wijze zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPNDE20200004-0100.

2.2 Van toepassing planregels moederplan

De planregels van het bestemmingsplan " Neede, Centrum 2011 ", zoals genoemd in 2.1, zijn van toepassing op dit bestemmingsplan.

Daarbij gelden voor dit plan specifiek de bestemmingen " Wonen " en " Waarde - Archeologie 2 ".

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels bestemmingsplan Neede, Centrum 2011, herziening 2020-1  
(Kerkplein 10).

Het bestemmingsplan Neede, Centrum 2011, herziening 2020-1 (Kerkplein 10) heeft van 12 maart tot en met 22 april 2020 in ontwerp ter inzage gelegen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Berkelland, gehouden op 17 juni 2020

, voorzitter.

, griffier.