direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten, pleinen en voet- en fietspaden;
 • b. markten;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. picknickplaatsen;

met daarbij behorende:

 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • f. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 • g. fietsenstallingen;
 • h. ondergrondse afvalvoorzieningen;
 • i. bermen;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. speelvoorzieningen;
 • l. water;
 • m. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • n. doeleinden van openbaar nut.
6.2 Bouwregels

Op de voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

6.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 6 meter bedragen;
 • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte maximaal 8 meter bedragen.