direct naar inhoud van Artikel 12 Algemene aanduidingsregels
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

Artikel 12 Algemene aanduidingsregels

12.1 Wro-zone - wijzigingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone – wijzigingsgebied' zijn Burgemeester en wethouders bevoegd ten behoeve van de bestemmingen 'Maatschappelijk - Onderwijs' en/of 'Sport' deze te wijzigen in een bestemming die maatschappelijke voorzieningen mogelijk maakt, met dien verstande dat:

 • a. het bebouwingspercentage van het bouwvlak maximaal 55% bedraagt;
 • b. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 10 meter;
 • c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de woonsituatie (in de omgeving);
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de parkeersituatie;
  • 5. de verkeersveiligheid;
  • 6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 7. de sociale veiligheid;
  • 8. de externe veiligheid.
12.1.1 Procedure

Voor een wijziging van het bestemmingsplan geldt de in 15.2 genoemde voorbereidingsprocedure.