direct naar inhoud van 7.1 Inspraak en vooroverleg
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

7.1 Inspraak en vooroverleg

Het voorontwerp bestemmingsplan Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012 heeft - in het kader van de gemeentelijke inspraakprocedure - ter inzage gelegen van 25 januari 2012 tot en met 6 maart 2012. Deze tervisielegging is zoals gebruikelijk gepubliceerd op de gemeentepagina en in het weekblad dat huis aan huis in de gemeente Berkelland wordt verspreid. Op 9 februari 2012 is een inloopavond georganiseerd De Luifel in Ruurlo.

Het voorontwerp bestemmingsplan is tevens aan diverse betrokken adviesinstanties en -organen toegezonden in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro).

Er zijn drie inspraakreacties en twee reacties uit het artikel 3.1.1 Bro overleg ontvangen. Deze zijn samengevat en van commentaar voorzien. Daarbij is aangegeven of de reactie heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Alle indieners van een reactie hebben schriftelijk antwoord ontvangen. De inspraaknota is bijgevoegd als Bijlage 11. De inspraak en het vooroverleg hebben niet geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012.