direct naar inhoud van 7.2 Ontwerp
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

7.2 Ontwerp

Het Ontwerpbestemmingsplan Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012, heeft van 28 maart tot en met 8 mei 2012 ter inzage gelegen.De gemeente heeft gedurende de periode van terinzagelegging één zienswijze ontvangen. De 'Zienswijzennota Ontwerpbestemmingsplan Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012' geeft een overzicht van de indieners van zienswijzen, de inhoud van de zienswijzen, de beoordeling ervan en de eventueel daaruit voortvloeiende aanpassingen.De nota is als bijlage 12 bij de toelichting gevoegd.