direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Berkelland 2020, wijziging 2023-4 (Hoge Broekdijk Neede)
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.WPBGB20230004-0100

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

De begrippen van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020', vastgesteld door de gemeenteraad van Berkelland op 28 juni 2022, met identificatienummer NL.IMRO.1859.BPBGB2020-0100, blijven van toepassing, met uitzondering van de navolgende begrippen:

1.1 plan

het wijzigingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020, wijziging 2023-4 (Hoge Broekdijk Neede)' met identificatienummer NL.IMRO.1859.WPBGB20230004-0100 van de gemeente Berkelland;

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Natuur

De regels van de bestemming 'Natuur' van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020' zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Wijziging

3.1

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020' met identificatienummer NL.IMRO.1859.BPBGB2020-0100 zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Berkelland op 28 juni 2022, overeenkomstig de wijze zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.WPBGB20230004-0100.

3.2

De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020' zijn onverkort van toepassing op dit wijzigingsplan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Buitengebied Berkelland 2020, wijziging 2023-4 (Hoge Broekdijk Neede)'.