direct naar inhoud van 6.4 Milieuzonering
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

6.4 Milieuzonering

Het plan voorziet in het herontwikkelen van een orthopsychiatrische instelling. Deze instellingen zijn aan te merken als gevoelig voor alle milieuhygiƫnische aspecten (geluid, lucht, geur, bodem en externe veiligheid). Dat betekent dat deze functie een hoog beschermingsniveau heeft.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000_0021.jpg"

Deze functie kan echter ook enige invloed hebben op de milieukwaliteit in de omgeving. De publicatie 'Bedrijven en milieuzonering (versie 2007)' geeft voor deze activiteit een indicatieve milieuzone van 30 meter. Dit is dan de aan te houden afstand ter bescherming van milieugevoelige functies. Een andere, kleinere afstand kan worden aangehouden mits hiervoor een goede motivatie is gegeven.

Omgeving

Het plangebied bevindt zich in het buitengebied, omgeven door landbouwgrond en bedrijven met veeteelt en akkerbouw. Verspreidt over het gebied bevinden zich woningen. Een belangrijk deel van de omgeving is in gebruik door het Forensische psychiatrisch centrum Oldenkotte en door Rentray.

Er zijn nauwelijks activiteiten in de omgeving aanwezig die beperkingen kunnen geven voor de herontwikkeling op de onderzoekslocatie. Er bevindt zich wel een varkenshouderij aan de Panovenweg 10 en er is een veehouderij aan de Wennewick, net over de Duitse grens. Beide bedrijven bevinden zich ruim 200 meter van de onderzoekslocatie. De veehouderij heeft een beperkte geurbelasting. De invloed van de activiteiten binnen de varkenshouderij is beschreven in paragraaf 6.8 Geur. Naast deze varkenshouderij is er de Panovenweg. Deze weg heeft in principe een onderzoekszone voor geluid van 200 meter. In paragraaf 6.6 Geluid wordt nader ingegaan op de gevolgen van deze weg.

De afstand van de dichtsbijzijnde woning tot de meest nabijgelegen gebouw binnen het plan is echter ruim meer dan de indicatieve milieuzone (30 meter). Een milieuhygiƫnische belemmering zal deze woning niet vormen.

Er lijken geen milieubelastende activiteiten in de omgeving van de ontwikkelings-locatie aanwezig te zijn die beperkingen kunnen opleveren voor de omgeving. In de volgende hoofdstukken wordt per aspect nader ingegaan