direct naar inhoud van Artikel 4 Tuin
Plan: Eibergen, Zwikkelaarsplein 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPEBG20110015-1000

Artikel 4 Tuin

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. tuin, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;
  • b. erkers ten dienste van de aangrenzende bestemming 'Wonen';


met daarbij behorende:

  • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • d. voorzieningen, zoals wegen, paden en parkeervoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Op de voor 'Tuin' aangewezen gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

4.3 Gebouwen

Voor een gebouw gelden de volgende regels:

  • a. alleen toegestaan zijn erkers en wel ten dienste van de directe uitbreiding van de woning;
  • b. de erker mag alleen worden gebouwd aan de voorgevel van de woning;
  • c. de diepte van de erker mag niet meer dan 1,50 meter bedragen;
  • d. de bouwhoogte van de erker mag niet meer dan 3 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte mag worden verhoogd tot maximaal 0,25 meter boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw.

4.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte maximaal 1 meter mag bedragen.