direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Eibergen, Zwikkelaarsplein 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPEBG20110015-1000

Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer – Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten, pleinen en voet- en fietspaden;
 • b. markten;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. picknickplaatsen;


met daarbij behorende:

 • e. gebouwen, alleen in de vorm van garageboxen
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • g. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 • h. fietsenstallingen;
 • i. ondergrondse afvalvoorzieningen;
 • j. bermen;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. speelvoorzieningen;
 • m. water;
 • n. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • o. doeleinden van openbaar nut;

met als voorwaarde:

 • p. dat het pas toegestaan is om deze bestemming te gebruiken als de akoestische maatregelen tussen deze bestemming en de woonbestemming aan de Grotestraat 81 zijn uitgevoerd, een en ander zoals aangegeven in het ‘Akoestisch onderzoek nieuwe parkeerplaats Zwikkelaarsplein te Eibergen’ pagina 10, van Adviesburo Van der Boom, van mei 2011, of vergelijkbare maatregelen.

5.2 Bouwregels

Op de voor 'Verkeer – Verblijfsgebied' aangewezen gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.


5.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw moet binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte mag maximaal 5 meter bedragen;
 • d. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mogen gehandhaafd blijven.


5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 6 meter bedragen;
 • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte maximaal 8 meter bedragen.