Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

3.5 Programma

 
Het bouwprogramma bestaat uit 10 woonzorgeenheden en een zorgcentrum. De woonzorgeenheden zijn verdeeld over de bijgebouwen: in het grote bijgebouw zeven eenheden en in het meest westelijk gelegen gebouw drie eenheden. De woonzorgeenheden worden verhuurd aan bewoners met een zorgzwaartepakket (ZZP) indicatie vanaf 3 en hoger. Voor de bewoners van deze eenheden geldt de verplichting om de zorg af te nemen van de zorgorganisatie die het zorgcentrum beheert.
In het 'hoofdgebouw' wordt het zorgcentrum gehuisvest. Om de mogelijkheden voor de toekomstige exploitatie te verbeteren blijkt het noodzakelijk de eerder genoemde woonzorgfunctie van de 24uurs zorgpost flexibeler in te zetten. De omschrijving voor de term ‘24uurs zorgpost’ is daartoe gewijzigd in ‘zorgcentrum’ met ruimte voor verschillende functies, zoals een 24 uur per dag bemande zorgpost, een dagbestedingsruimte, een keuken, een ruimte voor het personeel, een kantoor. Daarnaast is een beschrijving opgenomen over de flexibele inrichting van de overblijvende ruimte. Deze luidt als volgt:
‘Daarnaast worden er in dit gebouw woonzorgeenheden gerealiseerd. Om in te kunnen spelen op steeds veranderende regelgeving en marktomstandigheden is flexibiliteit ten aanzien van het toekomstig gebruik gewenst. Voor de invulling kan worden gekozen voor woonzorgeenheden die zijn te vergelijken met de invulling van de 'bijgebouwen'. Maar er kan ook worden gekozen voor het realiseren van twee woongroepen van circa acht personen, per woongroep bestaande uit een gemeenschappelijke ruimte met voor iedereen een eigen slaapkamer. Op deze manier kan zorg worden verleend aan mensen met een zwaardere ZZP-indicatie, bijvoorbeeld dementerende ouderen.'
De definitieve invulling van de woonzorgfunctie van dit gebouw wordt bepaald in samenspraak met de zorginstelling die het complex gaat exploiteren.
 
Verder worden er twee vrijstaande woningen gerealiseerd: te verkopen als vrije kavel in de markt ten behoeve van de groep doorstromers.