direct naar inhoud van 7.1 N18
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

7.1 N18

Kies voor een gebiedsbenadering in plaats van de N18 als lijn

Door de aanleg van de N18 wordt onmiskenbaar het landschap van de gemeente Berkelland op verschillende plekken aangetast. De gemeente streeft desondanks naar een hoge ruimtelijke kwaliteit. Zeker ter hoogte van de kruisingen en aansluitingen moet hier nadrukkelijk aandacht aan besteed worden. Dit wordt per deelgebied bezien.

Berkelland zet in op het winnen aan kwaliteit op strategisch gekozen plekken in de gemeente. Zodra de exacte ligging van de N18 bekend is, worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied tussen de N18 en de kern Eibergen verder bepaald en uitgewerkt. Speerpunt in deze visie is de nieuwe aansluiting aan de westzijde van Eibergen. Dit wordt de entree van de kern Eibergen.

Drie speerpunten

De aanleg van de nieuwe N18 biedt kansen voor de gemeente Berkelland. Bij de ontwikkeling van de N18 wordt daarom ingezet op hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling ter hoogte van de aansluitingen en kruisingen. Dit zijn speerpuntgebieden. De gemeente Berkelland stuurt actief op deze ontwikkeling. Hierbij zijn de volgende speerpunten van belang.

  • Aansluiting Laarberg Het RBT De Laarberg valt buiten het grondgebied van de gemeente Berkelland, maar heeft wel een sterke relatie met de gemeente. Het RBT De Laarberg krijgt een aansluiting op de N18.
  • Gebiedsontwikkeling met hoge beeldkwaliteit bij de nieuwe entree aan de zuidwestzijde van Eibergen.
  • Kruising met de Berkel Bij de ontwikkeling van de N18 moet ingezet worden op een hoogwaardige kruising met de Berkel. De Berkel bepaalt mede de identiteit van Eibergen. Vergroten van de leefbaarheid en behoud van het karakter van het Berkeldal zijn van belang.

Beeldkwaliteit

De gemeente Berkelland heeft niet de ambitie om langs een groot deel van de N18 zichtlocaties te ontwikkelen. De realisatie van grote aantallen bedrijfsgebouwen of grootschalige beplantingen langs de N18 of in het Berkeldal is niet gewenst.